มุมมองทางเศรษฐกิจไทยที่ยังคงมีความไม่แน่นอน

รัฐบาลที่กำลังจัดตั้งนี้ในการทำงานอย่างใกล้ชิดกับอุตสาหกรรมมากขึ้นเมื่อเผชิญกับมุมมองทางเศรษฐกิจที่เป็นที่กังวลสำหรับปีนี้

การคาดการณ์จีดีพีของไทยลดลงเหลือ 3.3% เหลือ 3.8%

สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปรับประมาณการจีดีพีลงจากร้อยละ 4 เป็น 3.3 เป็นร้อยละ 3.8 โดยอ้างถึงผลกระทบต่อการส่งออกของไทยจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น