7 ภาคีใหม่เสนอการจัดตั้งรัฐบาล โดยให้พระเจ้าอยู่หัวทรงคัดเลือกคณะรัฐบาลชุดใหม่

พรรคการเมืองกลุ่มเล็กเรียกร้องให้รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้พระราชทานจัดตั้งคณะรัฐบาลชุดใหม่

กองทัพไทยเตือน การวิพากษ์วิจารณ์สถาบันชาติบนโลกออนไลน์

หัวหน้ากองทัพของประเทศไทยเตือนกองทัพจะต่อสู้กับการเคลื่อนไหวใดๆ ที่คุกคามระบอบกษัตริย์ในระบอบรัฐธรรมนูญกับกษัตริย์ในฐานะประมุขแห่งชาติ

ผู้บัญชาการทหารบกควบคุมความไม่สงบทางการเมืองที่เข้มงวด

ผู้บัญชาการทหารบก พลเอกอภิรัตน์ คมสมพงษ์ ออกแถลงการณ์อย่างเข้มงวดต่อนักการเมืองและนักวิชาการไม่ให้แถลงที่ทำให้เกิดความไม่สงบการแบ่งทางการเมืองและท้าทายระบอบรัฐธรรมนูญ