Brexit และผลกระทบต่อประเทศไทย

นายกรัฐมนตรีเทเรซ่าเมย์เตรียมต่อสู้กับตัวเลือกต่างๆ เพื่อจัดการข้อตกลง Brexit ของเธอหลังจากความพ่ายแพ้เมื่อเร็วๆ นี้ในรัฐสภา