ดูแลตัวเองอย่างไรให้สุขภาพแข็งแรงของหนุ่มสาวที่เข้าวัยเกษียณ

หลายคนกำลังเจ้าสู่วัยเกษียณหรือหหลายท่านที่เข้าสู่วัยชราควรเูแลตัวเองและเตรียมตัวอย่างไรให้สุขภาพแข็งแรง

1.สังคมสูงวัย (Aged Society) คือ สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด

2.สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (Complete Aged Society) คือ สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด

3.สังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super Aged Society) คือ สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด

นับว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ประเทศไทยกำลังเผชิญนั่นคือ ทำอย่างไร ให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพ แม้ว่าหลาย ๆ ฝ่าย จะมีมาตรการและนโยบายในระยะต่าง ๆ ที่จะแบ่งเบาและช่วยเหลือผู้สูงอายุก็ตาม แต่ท้ายที่สุดแล้วกลับพบว่า แต่ละคนต้องเตรียมตัวเองในเบื้องต้นก่อนที่จะรอความช่วยเหลือจากที่อื่น ๆ

เคล็ดลับที่ช่วยเสริมสร้างจิตใจและร่างกายของผู้สูงอายุ มีดังต่อไปนี้

1. การเลือกทานอาหาร มี 4 ประการ คือ

1.1 รับประทานอาหารให้ครบทุกหมู่ ไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไป
1.2 รับประทานโปรตีนให้เพียงพอในแต่ละมื้อ หากไม่อยากรับประทานเนื้อสัตว์เพราะเคี้ยวยาก ย่อยยาก ให้เปลี่ยนเป็นวิธีต้นหรือตุ๋นเพื่อให้ทานง่ายขึ้น
1.3 รับประทานโปรตีนจากถั่ว เต้าหู้ หรือปลา
1.4 รับประทานแคลเซียมให้ครบ 1,000 มิลลิกรัมต่อวัน ทั้งจากอาหารหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

2. การพัฒนาตนเอง และดูแลด้านกายใจ มี 5 ประการ คือ

2.1 รักษาความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2.2 ฝึกสมองด้วยการเล่นเกม
2.3 นอนหลับให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 6 ชั่วโมง
2.4 เคลื่อนไหวร่างกายตลอดเวลา หลีกเลี่ยงการนั่งหรือนอนนิ่งๆ
2.5 ดูแลสุขภาพจิตให้แจ่มใส ด้วยการทำงานอดิเรก พูดคุยกับเพื่อนฝูง

3. การตรวจสุขภาพและพบแพทย์ มี 2 ประการ คือ

3.1 ตรวจสุขภาพอย่างน้อยทุกครึ่งปีถึงหนึ่งปี
3.2 มีแพทย์ประจำตัว และไม่รับประทานยาเอง แจ้งชื่อยาที่รับประทานอยู่ทุกชนิดให้แพทย์ทราบทุกครั้งก่อนรับยาใหม่ ปรึกษาแพทย์หากมีอาการเบื่ออาหาร เพราะอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ผลข้างเคียงจากยาที่รับประทานอยู่ ปัญหาการย่อยอาหาร ปัญหาเรื่องฟัน

Author: admin