ตลาดสินค้าทุเรียนในไทยที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง

จากการศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่า ปริมาณทุเรียนเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2559 สอดคล้องกับราคาที่สูงขึ้น

ทุเรียนส่วนใหญ่ในประเทศไทยปลูกในจังหวัดจันทบุรี และชุมพร โดยมีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี นราธิวาส และยะลา ทำให้เกิดความแตกต่าง จากการส่งออกทุเรียนร้อยละ 95.8 สดและแช่แข็ง ส่วนที่เหลือทุเรียนที่ปลูกในประเทศมากถึง 77% ถูกขายให้กับประเทศจีน vegus

จากการวิจัยพบว่าความต้องการทุเรียนจากประเทศจีนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีบริษัทจีนมากกว่า 600 แห่งที่นำเข้าทุเรียนหรือจากประเทศไทยเพราะพันธุ์ทองท้องถิ่นมีรสชาติหวานครีมและมาในราคาที่เหมาะสม ผู้ประกอบการชาวจีนเข้าหาตลาดธุรกิจชาวจีนได้ลงทุนในภาคทุเรียนไทยมานานกว่า 20 ปีแล้ว vegus

ปัจจุบันอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารได้กลายเป็นผู้มีบทบาทสำคัญทำให้ผู้ประกอบการชาวจีนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานซึ่งส่งผลให้ความต้องการในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น แต่ผลที่ตามมาคือผู้ค้าจีนสามารถควบคุมราคาได้อย่างสมบูรณ์ ข้อเสียนี้อาจสร้างปัญหาให้กับเกษตรกรและอนาคตของผลไม้ในประเทศไทย

อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่าทุเรียนไทยจะยังคงรักษาตลาดเอาไว้หากรักษามาตรฐานไว้ ปัจจัยสนับสนุนคือ ด้วยความต้องการอย่างต่อเนื่องตลาดในประเทศจีนสามารถขยายได้ คู่แข่งไม่มีสิทธิ์ถาวรในการส่งออกทุเรียนไปยังประเทศจีนเช่นเดียวกับประเทศไทย คุณภาพทุเรียนหมอนทองจากเวียดนามไม่ตรงกับทุเรียนทุเรียนหมอนทองจากประเทศไทยในขณะที่ทุเรียนกษัตริย์ของมาเลเซียมีราคาแพงกว่าสามหรือสี่เท่า และโรงงานแปรรูปกำลังควบคุมวัสดุและรักษาราคา

แม้ว่าอนาคตของธุรกิจทุเรียนจะยังคงดีขึ้น แต่ประเทศไทยก็ต้องระมัดระวัง เป้าหมายคือการขยายตลาดปรับปรุงคุณภาพลดต้นทุนและประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความยั่งยืน รัฐบาลจำเป็นต้องหาตลาดอื่นเช่นอินเดียดังนั้นประเทศไทยไม่จำเป็นต้องพึ่งตลาดใดตลาดหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพร้อมกับความรู้ด้านการเกษตรเพื่อปรับปรุงผลผลิตและส่งเสริมการใช้ทุเรียนในการใช้งาน

รัฐบาลต้องส่งเสริมให้เกษตรกรเลือกพื้นที่ปลูกทุเรียนที่เหมาะสมและให้เงินอุดหนุน ในขณะเดียวกันเกษตรกรต้องปรับปรุงคุณภาพของการทำฟาร์มตามแนวทางปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและลดการใช้สารเคมี ซึ่งยังต้องสำรวจวิธีการใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงผลผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดทางภาคใต้และประสานงานกับผู้ขายจะได้รับอำนาจต่อรองกับผู้ค้าจีนมากขึ้น vegus

Author: admin